CĐ Công Thương Hải Phòng biểu dương 43 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi

Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh ĐL
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh ĐL
Lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh ĐL
Lên top