Hải Phòng: Cây phượng lâu năm đột nhiên gãy đổ, đè bẹp nhiều phương tiện

Cây phượng đổ đè bẹp một xe ô tô con đỗ lề đường. Ảnh Mai Dung
Cây phượng đổ đè bẹp một xe ô tô con đỗ lề đường. Ảnh Mai Dung
Cây phượng đổ đè bẹp một xe ô tô con đỗ lề đường. Ảnh Mai Dung
Lên top