Xét xử sơ thẩm vụ tham ô tài sản tại Ngân hàng Ocean Bank Hải Phòng

Các đối tượng: Trần Thị Kim Chi (bên phải), Lê Vương Hoàng (giữa), và Nguyễn Thị Minh Huệ (bên trái).
Các đối tượng: Trần Thị Kim Chi (bên phải), Lê Vương Hoàng (giữa), và Nguyễn Thị Minh Huệ (bên trái).
Các đối tượng: Trần Thị Kim Chi (bên phải), Lê Vương Hoàng (giữa), và Nguyễn Thị Minh Huệ (bên trái).
Lên top