LĐLĐ TP.Hà Nội hướng dẫn “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Công nhân lao động Thủ đô tại Hội thi tay nghề. Ảnh: CĐHN
Công nhân lao động Thủ đô tại Hội thi tay nghề. Ảnh: CĐHN
Công nhân lao động Thủ đô tại Hội thi tay nghề. Ảnh: CĐHN
Lên top