Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đề cao vai trò giám sát của nhân dân

GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
Lên top