Hà Nội: Bàn giao Công đoàn cơ sở

Lễ bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh. Ảnh: CĐHN
Lễ bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh. Ảnh: CĐHN
Lễ bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh. Ảnh: CĐHN
Lên top