LĐLĐ Hà Nội thành lập 5 tổ công tác

Công nhân lao động làm việc tại một khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội. Ảnh: L.Nguyên
Công nhân lao động làm việc tại một khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội. Ảnh: L.Nguyên
Công nhân lao động làm việc tại một khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội. Ảnh: L.Nguyên
Lên top