Tập trung phòng, chống lây lan dịch COVID-19 ở khu vực nhà ăn

Vách ngăn tại bàn ăn, ngăn ngừa lây lan ở khu vực nhà ăn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: V.Thắng
Vách ngăn tại bàn ăn, ngăn ngừa lây lan ở khu vực nhà ăn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: V.Thắng
Vách ngăn tại bàn ăn, ngăn ngừa lây lan ở khu vực nhà ăn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: V.Thắng
Lên top