Đoàn viên Công đoàn huyện Phú Xuyên được tặng con giống vịt biển

Trao tặng con giống vịt. Ảnh: CĐHN
Trao tặng con giống vịt. Ảnh: CĐHN
Trao tặng con giống vịt. Ảnh: CĐHN
Lên top