Công đoàn Hà Nội thăm, tặng quà Trung tâm cấp cứu 115

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao tặng hỗ trợ cho các bác sĩ, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao tặng hỗ trợ cho các bác sĩ, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa trao tặng hỗ trợ cho các bác sĩ, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Lên top