Ban Công đoàn Quốc phòng:

Thăm nhóm nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà, động viên nhóm nghiên cứu. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà, động viên nhóm nghiên cứu. Ảnh: T.E.A
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng quà, động viên nhóm nghiên cứu. Ảnh: T.E.A
Lên top