Điển hình tiên tiến và công nhân giỏi các Khu công nghiệp - chế xuất

Đồng chí Đinh Quốc Toản (thứ 6 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Linh Nguyên
Đồng chí Đinh Quốc Toản (thứ 6 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Linh Nguyên
Đồng chí Đinh Quốc Toản (thứ 6 từ phải sang) - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top