Hà Nam: Hỗ trợ 60 tấn gạo cho hơn 9.000 công nhân lao động

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thu Lệ.
Lên top