Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội làm việc với Công đoàn Viên chức

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố. Ảnh: CĐVC
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố. Ảnh: CĐVC
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố. Ảnh: CĐVC
Lên top