Công nhân mất việc nhưng không thất nghiệp

Hầu hết doanh nghiệp ở Long An vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho 
công nhân. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở Long An vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân. Ảnh: K.Q
Hầu hết doanh nghiệp ở Long An vẫn duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho công nhân. Ảnh: K.Q
Lên top