Hà Nam: 50 công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quế Chi
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quế Chi
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quế Chi
Lên top