Đắk Lắk họp khẩn tìm giải pháp vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

Hàng trăm giáo viên có nguy cơ chấm dứt hợp đồng vì không nằm trong chỉ tiêu biên chế.
Hàng trăm giáo viên có nguy cơ chấm dứt hợp đồng vì không nằm trong chỉ tiêu biên chế.
Hàng trăm giáo viên có nguy cơ chấm dứt hợp đồng vì không nằm trong chỉ tiêu biên chế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM