Hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc: Không thể bỏ mặc thầy cô như thế!

TS Nguyễn Tùng Lâm.
TS Nguyễn Tùng Lâm.