Công nhân quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đóng góp xây dựng công viên cây xanh

Các đại biểu tham quan công trình công viên Lạc Hồng (Hồng Bàng, Hải Phòng) trong ngày khánh thành. Ảnh: MD
Các đại biểu tham quan công trình công viên Lạc Hồng (Hồng Bàng, Hải Phòng) trong ngày khánh thành. Ảnh: MD
Các đại biểu tham quan công trình công viên Lạc Hồng (Hồng Bàng, Hải Phòng) trong ngày khánh thành. Ảnh: MD
Lên top