LĐLĐ quận Hồng Bàng (Hải Phòng): 93% CĐCS hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ

LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân khối công đoàn trường học quận Hồng Bàng. Ảnh MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân khối công đoàn trường học quận Hồng Bàng. Ảnh MD
LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân khối công đoàn trường học quận Hồng Bàng. Ảnh MD
Lên top