LĐLĐ Hồng Bàng: Trao 20 triệu kinh phí hỗ trợ sửa nhà Mái ấm Công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ quận Hồng Bàng trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Thanh Mai
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hồng Bàng trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Thanh Mai
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hồng Bàng trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên. Ảnh Thanh Mai
Lên top