LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn cơ sở

Cán bộ công đoàn tham gia đối thoại với Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Cán bộ công đoàn tham gia đối thoại với Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Cán bộ công đoàn tham gia đối thoại với Thường trực Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top