LĐLĐ Hồng Bàng (Hải Phòng): Tặng máy sát khuẩn tay cho Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng máy sát khuẩn tay công đoàn cơ sở. Ảnh: CTV
Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng máy sát khuẩn tay công đoàn cơ sở. Ảnh: CTV
Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tặng máy sát khuẩn tay công đoàn cơ sở. Ảnh: CTV
Lên top