Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng thu được hơn 400 đơn vị máu

Hơn 400 đơn vị máu được hiến trong Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Hơn 400 đơn vị máu được hiến trong Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Hơn 400 đơn vị máu được hiến trong Tuần lễ hiến máu tình nguyện quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Lên top