LĐLĐ Hồng Bàng: Gắn biển công trình chào mừng bầu cử

Các đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà đa năng Trường THCS Quán Toan (Hồng Bàng) chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà đa năng Trường THCS Quán Toan (Hồng Bàng) chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà đa năng Trường THCS Quán Toan (Hồng Bàng) chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Ảnh Mai Dung
Lên top