Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Người lao động Công ty TG Innotek (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) duy trì đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tại nhà ăn ca. Ảnh CĐ
Người lao động Công ty TG Innotek (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) duy trì đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tại nhà ăn ca. Ảnh CĐ
Người lao động Công ty TG Innotek (KCN Tràng Duệ Hải Phòng) duy trì đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tại nhà ăn ca. Ảnh CĐ
Lên top