Công đoàn cần chủ động thương lượng, đề xuất lương thưởng Tết cho công nhân

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ tổng kết năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Ảnh: Phương Linh
Lên top