Công đoàn Y tế Việt Nam tổng kết công tác công đoàn năm 2020

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tới các đơn vị. Ảnh: Xuân Bách.
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tới các đơn vị. Ảnh: Xuân Bách.
Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tới các đơn vị. Ảnh: Xuân Bách.
Lên top