Tập đoàn và Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho các đơn vị

Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao hỗ trợ cho công nhân lao động. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top