Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top