Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam trao Giấy khen cho đại diện gia đình công chức lao động đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”. Ảnh: Thu Hiền.
Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam trao Giấy khen cho đại diện gia đình công chức lao động đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”. Ảnh: Thu Hiền.
Lãnh đạo Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam trao Giấy khen cho đại diện gia đình công chức lao động đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”. Ảnh: Thu Hiền.
Lên top