Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên công đoàn

Tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân liên xã Bắc Thạch. Ảnh: CĐ
Tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân liên xã Bắc Thạch. Ảnh: CĐ
Tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân liên xã Bắc Thạch. Ảnh: CĐ
Lên top