CNLĐ ngành Dệt May: Thay đổi để đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dệt May tham quan các sáng kiến, cải tiến được giới thiệu tại Ngày hội lao động sáng tạo lần 2. Nguồn: DMVN
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dệt May tham quan các sáng kiến, cải tiến được giới thiệu tại Ngày hội lao động sáng tạo lần 2. Nguồn: DMVN
Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dệt May tham quan các sáng kiến, cải tiến được giới thiệu tại Ngày hội lao động sáng tạo lần 2. Nguồn: DMVN
Lên top