Cán bộ Công đoàn Hà Nội được tập huấn về tiền lương và giao kết

Cán bộ Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân bị giảm tiền lương, mất việc làm do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân bị giảm tiền lương, mất việc làm do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ cho công nhân bị giảm tiền lương, mất việc làm do ảnh hưởng COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top