Công đoàn Dệt may Việt Nam trao học bổng cho con người lao động

Công đoàn cơ sở Dệt May Phú Hòa An tổ chức khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn cơ sở Dệt May Phú Hòa An tổ chức khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn cơ sở Dệt May Phú Hòa An tổ chức khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top