Công đoàn Dệt may Việt Nam tập huấn nghiệp vụ

Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao đổi tại lớp tập huấn ngày 8.9. Ảnh: CĐ DMVN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao đổi tại lớp tập huấn ngày 8.9. Ảnh: CĐ DMVN
Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng trao đổi tại lớp tập huấn ngày 8.9. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top