Để có lực lượng công nhân lao động chất lượng cao:

Cần bắt đầu thay đổi từ giáo dục nghề nghiệp

Công nhân lao động có tay nghề cao sẽ làm chủ được các dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Linh Nguyên
Công nhân lao động có tay nghề cao sẽ làm chủ được các dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Linh Nguyên
Công nhân lao động có tay nghề cao sẽ làm chủ được các dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top