Khoảng 2.000 cán bộ, CNLĐ Dệt may được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

Lễ ký kết giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Ảnh: CĐ DMVN
Lễ ký kết giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Ảnh: CĐ DMVN
Lễ ký kết giữa Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top