Công ty than Hà Lầm - Vinacomin:

Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Người lao động Hà Lầm làm việc trong môi trường công nghiệp hóa dưới những đường lò âm 400 mét so với mực nước biển. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Người lao động Hà Lầm làm việc trong môi trường công nghiệp hóa dưới những đường lò âm 400 mét so với mực nước biển. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Người lao động Hà Lầm làm việc trong môi trường công nghiệp hóa dưới những đường lò âm 400 mét so với mực nước biển. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lên top