Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu

Công ty CP Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”. Nguồn: TKV
Công ty CP Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”. Nguồn: TKV
Công ty CP Than Hà Lầm tuyên dương 15 tập thể, 83 cá nhân xuất sắc tiêu biểu tại Hội nghị tổng kết “Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020”. Nguồn: TKV
Lên top