Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải:

"Xây dựng tâm thế của cán bộ Công đoàn thực hiện chủ đề năm”

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao tặng cờ của TLĐ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao tặng cờ của TLĐ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao tặng cờ của TLĐ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tại Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Lên top