Người lao động mang trong mình văn hóa, con người Quảng Ninh

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh luôn thể hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp với công dân. Ảnh: Dương Trường
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh luôn thể hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp với công dân. Ảnh: Dương Trường
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh luôn thể hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp với công dân. Ảnh: Dương Trường
Lên top