Cán bộ, đoàn viên tỉnh Nghệ An tích cực thi tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cán bộ CĐCS cách thức tham gia cuộc thi tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Ảnh: Thanh Thuỷ
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cán bộ CĐCS cách thức tham gia cuộc thi tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Ảnh: Thanh Thuỷ
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An hướng dẫn cán bộ CĐCS cách thức tham gia cuộc thi tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Ảnh: Thanh Thuỷ
Lên top