Nghệ An có tân Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hữu Hoàng
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hữu Hoàng
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hữu Hoàng
Lên top