Nghệ An góp ý Luật Công đoàn: Cần xử lý hành vi cản trở thành lập CĐ

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi chiều 13.10 tại TP. Vinh-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi chiều 13.10 tại TP. Vinh-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi chiều 13.10 tại TP. Vinh-Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top