LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức “Ngày Pháp luật” cho đoàn viên

Hội nghị Báo cáo viên, “Ngày Pháp luật” quý III-năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Hội nghị Báo cáo viên, “Ngày Pháp luật” quý III-năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Hội nghị Báo cáo viên, “Ngày Pháp luật” quý III-năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top