Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ cho công nhân gặp khó khăn đặc biệt

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Đỗ Thị Nữ.
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Đỗ Thị Nữ.
Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Đỗ Thị Nữ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top