Nghệ An: Trao sổ tiết kiệm Tấm lòng Vàng cho con công nhân khó khăn

Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm Tấm lòng Vàng cho con công nhân đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phúc Đông
Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm Tấm lòng Vàng cho con công nhân đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phúc Đông
Đồng chí Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm Tấm lòng Vàng cho con công nhân đặc biệt khó khăn. Ảnh: Phúc Đông
Lên top