Báo chí đã đồng hành, làm cho xã hội thêm hiểu, chia sẻ với đoàn viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - phó trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn - trả lời về tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - phó trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn - trả lời về tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - phó trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn - trả lời về tài chính Công đoàn. Ảnh: Hải Anh
Lên top