Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top